Flytta till våra lägenheter i Nybro.

Emilsborg är privatägt fastighetsbolag med säte i Göteborg som startades 2011.

Våra 200 lägenheter i Nybro förvaltas av Förvaltnings AB Brinkeberg i Göteborg. All uthyrning, fastighetsförvaltning samt ekonomisk förvaltning sköts därifrån. På plats i Nybro finns Primär som ansvarar för felanmälan och fastighetservicen.

Våra fastigheter ligger i Kungshall i Nybro. Här finns gott om grönytor och det är nära till fina strövområden och bad i Rismålagölen. Området är lugnt trafikerat, men ligger nära Kalmarvägen vilket gör att man snabbt kan ta sig ut till de större vägarna. Det finns också fina cykelvägar och du tar dig snabbt till centrum dit det är cirka en och en halv kilometer till centrum. Det är aldrig långt till något i en mindre stad som Nybro.